UA-173588037-1

O nama

Poduzeće Michelangelo d.o.o. Mostar Galerija osnovano je 1.1.1997. godine u Mostaru, a u sklopu poduzeća otvorena je galerija „Michelangelo“ 15.6.1997. godine.

Osnovne djelatnosti galerije Michelangelo su:

  • Prodaja umjetničkih slika, reprodukcija, kipova i drugih umjetničkih  predmeta
  • Pružanje usluge uokvirivanja i opremanja umjetničkih slika, fotografija, reprodukcija, postera, plitkih reljefa, ručnih radova u različitim tehnikama i ostalo
  • Prodaja slikarskih boja, pribora i materijala za slikarstvo, kiparstvo i grafiku
  • Organiziranje tečaja crtanja i slikanja za polaznike različite životne dobi, također priprema za prijemni ispit za Akademije likovnih umjetnosti
  • Pružanje usluge čišćenja, lakiranja i manjih restauracija slika i popravke starih okvira
  • Organiziranje samostalnih i grupnih izložbi, likovnih radionica i izrade kataloga za izložbe;

Galerija u početnom periodu izlaže umjetnička djela lokalnih umjetnika iz Mostara i bliže okoline. Ozbiljnije se počinje baviti galerijskom i drugim djelatnostima vezanim za likovnu umjetnost, prelaskom u sadašnje prostorije koje se nalaze u ulici sv. Leopolda Mandića 14.

Usluga uokvirivanja i opremanja se obavlja pod stručnim nadzorom tehničkog osoblja koja započinje pomoću pri određivanju okvira, paspartouta i ostalih eventualnih radnji na slici ili nekom drugom predmetu na kojemu se treba primijeniti odgovarajuća usluga. 

Prodaja slikarskih boja, pribora i materijala za slikarstvo, kiparstvo i grafiku obavlja od prvih godina otvaranja galerije. Osim prodaje, dajemo savjete pri pravilnoj tehnološkoj primjeni određenih boja i materijala. Svi proizvodi u prodaji su evropskog porijekla.

Na osnovu uspostavljenih prostorno-tehničkih uvjeta u organizaciji galerije počinje da djeluje tečaj crtanja i slikanja od devetog mjeseca 2008. godine pa sve do danas. Tečaj je predviđen u ciklusu od tri mjeseca za početnike i napredne polaznike i održava se dva puta godišnje u prostorijama galerije.

U mogućnosti smo vam pružiti uslugu čišćenja starih slika ili slika koje su bile u ne tako dobrim uvjetima duže vrijeme. Manje restauracija smo u mogućnosti tehnički i tehnološki sami izvesti, dok za veće restauracije imamo stručne suradnike.

Iskustvo stečeno prilikom organiziranja većeg broja samostalnih i skupnih izložaba, likovnih radionica, a također naš profesionalan pristup daje vam garanciju da možete se sigurnošću osloniti na našu pomoć prilikom organiziranja takvih likovnih događaja.

Kroz naš tečaj je prošlo preko tristo polaznika koji su usvojili osnovna znanja o likovnoj umjetnostima i upoznali se kroz praktičan rad sa temeljnim suhim crtaćim i slikarskim tehnikama. Završetak tečaja obilježava se izložbom polaznika i do sada je održano dvanaest izložbi.

Od toga prvih osam izložbi smo organizirali u našoj galeriji, a zbog velikog interesiranja, od 2013. godine organizirane su u galeriji „Kraljice Katarine Kosača“ koje su popraćene prigodnim katalogom.

U samostalnoj organizaciji galerije „Michelangelo“ otvorena je dana 5.2.2009. godine izložba slika akademskog slikara Jusufa Nikšić-Juse

Izložba slika akademske slikarice  Biljane Sesar  ilustracija knjige „Morska bajka“ održana je također u petom mjesecu 2009. godine.

Revijalna izložba likovnih radova studenata povijesti umjetnosti sa Sveučilišta u Mostaru i studenata Nastavničkog fakulteta s odjela likovnih umjetnosti otvorena je 10.6.2011. godine u sklopu festivala „mostArtfest“.

Također i 28.6.2012. godine u sklopu festivala „mostArtfest“ otvorena je revijalna izložba likovnih radova studenata povijesti umjetnosti s Sveučilišta u Mostaru i studenata Nastavničkog fakulteta s odjela za likovne umjetnosti.